Wat zijn positieve en negatieve registraties?

Als kredietaanbieders een krediet van meer dan € 250 dat langer dan één maand loopt meteen op het moment van verstrekken aan ons doorgeven, is dat een positieve registratie. Hierdoor weten andere kredietaanbieders dat je een lopend krediet hebt en kunnen ze op basis van deze gegevens bepalen of een nieuw krediet passend is. Daarnaast melden kredietaanbieders het als er iets gebeurt tijdens de looptijd van het krediet. Dit worden negatieve registraties genoemd. Bijvoorbeeld omdat je achterloopt met betalen of als je de lening in zijn geheel direct moet terugbetalen omdat het is opgeëist door je kredietaanbieder.