hero
Als kredietaanbieders een krediet van meer dan € 250 dat langer dan één maand loopt meteen op het moment van verstrekken aan ons doorgeven, is dat een positieve registratie. Hierdoor weten andere kredietaanbieders dat je een lopend krediet hebt en kunnen ze op basis van deze gegevens bepalen of een nieuw krediet passend is. Daarnaast melden kredietaanbieders het als er iets gebeurt tijdens de looptijd van het krediet. Dit worden negatieve registraties genoemd. Bijvoorbeeld omdat je achterloopt met betalen of als je de lening in zijn geheel direct moet terugbetalen omdat het is opgeëist door je kredietaanbieder.
Als je een krediet hebt lopen bij een kredietaanbieder, dan wordt dit door je kredietaanbieder geregistreerd bij BKR. Als je jouw krediet hebt afgelost, dan geeft de kredietaanbieder dit aan ons door. Daarna blijft nog 5 jaar zichtbaar dat je overeenkomst is beëindigd.
Nadat je een krediet hebt afgelost blijven je gegevens nog 5 jaar staan. Dit doen we om ervoor te zorgen dat je ook in de toekomst alleen leningen afsluit die bij je portemonnee passen. Op basis van de gegevens op je kredietoverzicht kan de kredietaanbieder zich een beeld vormen van je betaalgedrag in het verleden. Hiermee kunnen zij een inschatting maken of je situatie stabiel genoeg is om met vertrouwen een nieuw krediet te verstrekken.
Je kredietaanbieder beoordeelt jouw kredietaanvraag. Dit doen wij niet. Je kredietregistratie heeft invloed op een kredietaanvraag, maar dat hoeft niet altijd negatief te zijn. Als je een nieuw krediet aanvraagt, dan kijkt een kredietaanbieder - zoals een bank of leasemaatschappij - onder meer naar je inkomen en vaste lasten. Een verplicht onderdeel daarvan is het opvragen van je gegevens bij ons. De kredietaanbieder wil graag dat jij een krediet krijgt dat bij jouw portemonnee past. Een positieve registratie kan dan in je voordeel werken. Heb je weleens een betalingsachterstand gehad? Dan is de bank misschien iets voorzichtiger met je verzoek. De kredietaanbieder heeft een acceptatiebeleid en besluit uiteindelijk of je een nieuwe lening krijgt of niet. De kredietaanbieder kan ook besluiten om jou een deel van het gevraagde bedrag te verstrekken.
We registreren zowel persoonsgegevens als gegevens over de kredietovereenkomst. Persoonsgegevens zijn: - Geboortenaam - Voorletter(s) - Geboortedatum - Adres - Woonplaats Gegevens over de kredietovereenkomst zijn: - Het soort krediet - Het bedrag - De ingangsdatum - De afgesproken einddatum - De datum waarop het krediet daadwerkelijk is beëindigd. - Bijzonderheden tijdens de looptijd. Je loopt bijvoorbeeld achter met betalen.